حضرت امام خمینی (ره):

مساله تربیت بالاتر از تعلیم است. در آن آیه شریفه هم تلاوت آیات قرآن را ،یعنی رساندن آن تعلیماتی که در راه تربیت و تعلیم است، بعد از اینکه این را می فرماید،بعد یزکیهم را می فرماید. از این ممکن است استفاده بشود، مسئله تزکیه و تزکیه نفس اهمیتش بیشتر از مساله تعلیم کتاب و حکمت است،مقدمه از برای این است که کتاب و حکمت در نفس انسان واقع بشود.اگر تزکیه بشود انسان،تربیت بشود و به تربیت هایی که انبیاء علیهم السلام برای بشر هدیه آوردند،بعد از تزکیه کتاب و حکمت هم در او به معنای حقیقی خودش،در نفس انسان نقش می بندد و انسان به کمال مطلوب می رسد. و لهذا بعد از یک آیه دیگر می فرماید که: ((مثل الذین حملوا التوریه ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا )) می خواهد بفرماید که علم تنها فایده ندارد.

علمی که تربیت در او نباشد،تزکیه در او نباشد،این علم فایده ندارد.همانطوری که اگر الاغ و حمار،چنانچه الاغ به بار او کتاب باشد،هر کتابی باشد،کتاب توحید باشد،کتاب فقه باشد،کتاب انسان شناسی باشد،هر چه باشد،در بار او باشد و به دوش او باشد،چطور فایده ندارد و آن حمار (الاغ) از او استفاده نمی کند،آن هایی هم که انبار علم در باطنشان هست و باطنشان تمام علوم را فزض کنید، تمام صناعات را،تمام تخصصات را داشته باشد،لکن تربیت و تزکیه نشده باشند، آنها هم آن علومشان برای آنها فایده ندارد،بلکه بسیاری از اوقات مضر است.