بیانات رهبرمعظم انقلاب اسلامی

کشور به نیروی مقاومت بسیج نیاز دارد،اما به بسیج عظیم مردمی در همه میدان های فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و آن وقتی که لازم باشد نظامی نیز نیازمند است.

وظیفه نیروی مقاومت بسیج،الگو شدن برای همه جوانان بسیجی در کشور است.جوانی که در نیروی مقاومت بسیج به عنوان یک نیروی بسیجی،خود را خدمتگزار اهداف انقلاب و آرمان های اسلامی می داند،باید چنان خود را بسازد که مثل شمعی پروانه ها را به دور خود جمع کند و سازندگی علمی،اخلاقی،معنوی،فکری و سیاسی داشته باشد.

امروز نیروی مقاومت بسیج که مجموعه عظیمی در سازمان وسیعی از عمدتا” جوانان کشور است باید این مسئولیت را بر دوش خود احساس کند که دست جوانان نوخاسته ی کشور را در سرتاسر این کشور بگیرد. این کارها فقط بر عهده سازمان های موظف فرهنگی نیست. البته آنها وظیفه دارند،روحانیت وظیفه دارد،گویندگان دینی وظیفه دارند، همه مسئولان کشوری به هر نحوی وظیفه دارند، اما این سازمان عظیم نیروی مقاومت بسیج می تواند این نقش بزرگ را ایفا کند که برای استقرار معنویت در جامعه، به عنوان ملجاء و پناهگاه دلهای با صفای جوانان و راهنمای دلسوز و دردشناس و همدل،دست جوانان را بگیرد.

عزیزان من !  خود را بسازید و آماده ی این نقش عظیم کنید.

بیانات در جمع نیروهای بسیجی شرکت کننده در اردوی رزمی فرهنگی علویون 1380/8/21