جوانه های صالحین

I’m

جوانه های صالحین طرح تابستانه با هدف تقویت و تعالی گروه های صالحین و فراهم ساختن زمینه های جذب افراد به بسیج است.

مسئول طرح جوانه های صالحین استان هرمزگان در نشستی با صالحین هرمزگان گفت: به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان، طرحی در سازمان بسیج به نام طرح جوانه های صالحین در سه ماهه تابستان در حال اجراست که افراد اهم از بسیجی و غیر بسیجی، خواهران و برادران می توانند در آن شرکت و فعالیت نمایند.

رضا الماسی در ادامه گفت: استفاده مطلوب از فرصت ایام تابستان برای رشد و تعالی بسیجیان،جذباین  افراد جدید به بسیج، حفظ و انسجام گروه های تربیتی صالحین با شرکت در کلاس ها و برنامه های اردویی ، تقویت شبکه تربیتی بسیج و نقش آفرینی آنها در فعالیت های پایگاه ها از اهداف این طرح برشمرد و همچنین افزود مهمترین اهداف و منظور ایجاد شور و نشاط ، تقویت روحیه معنوی و تلاش برای سازندگی روحی، فکری و اخلاقی نوجوانان و جوانان است که مورد تاکید سازمان بسیج است.