تلاوت روزانه قرآن کریم بعد از نماز جماعت همراه با تفسیر آیات کاربردی توسط مسؤل قرارگاه تحول ۱۵شهید فرمانده کنارو– قرارگاه تحول محلات حوزه حضرت مریم (س)وحوزه امام رضا(ع)–تازیان.هرمزگان،بندرعباس