مسجدمحوری اساس کار ماست

جناب سرهنگ سالاری فرمانده سپاه امام سجادعلیه السلام استان هرمزگان در جلسه تعلیم و تربیت استان با خواهش از امامان جمعه و استادیاران صالحین گفت: اصل و اساس قرارگاه تحول محلات مسجدمحوری است و اصل مسجد هم تربیت محوری است. لذا از ائمه جمعه و استادیاران خواهش می کنم کمک و راهنمایی فرمایید.

وی گفت: بنای کار در قرارگاه های تحول محلات این است که مردم را به صحنه بیاوریم و در امورات ، مردم را دخیل کنیم. در حوزه هایی که مردم به صحنه آمدند ما برکات آنرا دیدیم.

سرهنگ پاسدار اباذر سالاری افزود: کادر سازی کنیم. یعنی به ازای هر محله 5 تا 10 نفر نیروی جوان انقلابی که ظرفیت بیشتری دارند آنها را ویژه ببینیم و بیشتر کار کنیم که هر کدام بازوی توانمند برای امام جماعت و فرمانده پایگاه در محله باشند.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام در پایان گفت: ما نیازی به ظامار نجومی نداریم. شاخصه محله اسلامی را در بیاوریم و بدانیم چه شاخصه هایی هستند. یکی از شاخصه ها امانت داری است.استکبار ستیزی،روحیه سلحشوری،صله رحم،مراسمات دینی و مذهبی،مراسمات ازدواج،اخلاق مداری،پر رنگ بودن مساجد،روحیه امربه معروف و نهی از منکر و کاهش جرم در محلات است. شاخص ها در محلات خودمان بومی سازی کنیم.