کارگاه امنیتی در بندرخمیر

در راستای طرح تحول محلات کارگروه امنیت و آمادگی رزم ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرخمیر اقدام به برگزاری جلسه ضابطین قضایی با حضور ریاست محترم دادگستری شهرستان بندرخمیر و فرمانده ناجا شهرستان بندرخمیر نمود.