اسلام همیشه از داخل ضربه خورده است

 

استدلال عوامانه باهنر، خاطره تلخ تحمیل حکمیت در صفین را زنده می کند! آن روز هم می گفتند اگر علی به حکمیت راضی نبود، آن را نمی پذیرفت!

چند روز قبل جناب باهنر دوباره ادعای سخیف موافق بودن امام خامنه‌ای با برجام را مطرح کردند.
ادعای کثیفی که پس از رسوایی نمایان شدن پادشاه لختِ برجام در برابر مردم، از جانب عده‌ای از سیاسیون مطرح شد.

🔻باز هم باید پاسخ امام خامنه‌ای به این افراد را پخش کنیم تا روشنگری شود.

🔻جماعت خود نخبه پنداری که روزی حکمیت را به امیرالمؤمنین(ع) تحمیل کردند و بعد از رسوایی گفتند علی(ع) مقصر است که به ما اجازه داد!
در قرن بیست و یک هم در کشور ما وجود دارند که وقیحانه همه مشکلات کشور را به برجام گره زدند و بدون اجرای شروط امام خامنه‌ای برجام را امضا کردند و حالا که رسوا شدند، می‌گویند رهبری مقصر است😏

اسلام همیشه از داخل ضربه خورده است…

منبع: افسران جوان