در قرارگاه های تحول محلات چه می گذرد؟

یکی از فعالیت هایی که گروه های تربیتی صالحین به دنبال آن هستند مهارتی است که نمونه ای از این فعالیت مهارت افزایی با موصوع عروسک سازی است که حوزه های حصرت مریم سلام الله علیه و امام رضا علیه السلام ناحیه بندرعباس در قالب قرارگاه های تحول محلات اقدام به تولید عروسک به صورت انبوه نموده اند.