حجت الاسلام والمسلمین معصومی

حجت الاسلام سیدمحمدعلی معصومی استاد شبکه تربیتی صالحین در مجمع استادیاران صالحین استان با اشاره به گفتمان سازی صالحین گفت: برای پویایی حلقات و گروه های صالحین نیاز به تلاش بیشتری است که ما باید جوانان را پای کار بیاوریم.

استاد صالحین استان هرمزگان همچنین گفت: استادیاران صالحین و امامان جمعه به جهت تحقق کادرسازی ، از فرماندهان محترم نواحی مطالبه گری نمایند. وی گفت کار تشکیلاتی پر محتوا همراه با انسجام کامل باید انجام شود.