حجت الاسلام  عبدی مسئول تعلیم و تربیت بسیج ناحیه بستک در گفتگو با خبرنگار صالحین  گفت : بازدید و سرکشی ستادی به همراه توجیه و توضیح در خصوص ماموریت بسیج و وظایف حمایتی سپاه برابر قانون اساسی و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای مد ظله العالی، توجیه مسئول قرآنی و تعلیم و تربیت پایگاه شهید دستغیب گودگز  از حوزه شهدا، ناحیه مقاومت بسیج  سپاه بستک انجام شد.

لازم به ذکر است در این برنامه فرمانده ناحیه جناب سرهنگ پاسدار زارع خفری به همراه جمعی از شورای ناحیه حضور داشتند.