برگزاری صحیفه سجادیه ـ پایگاه کوثر ـ قرارگاه تحول محلات محله اسلام آباد ـ حوزه حضرت ام البنین ـ قرارگاه محمدرسول الله ناحیه بندرعباس