کلاس اوقات فراغت/حوزہ سردارشھید حاج علی حاجبی(رودخانہ )/پایگاہ شہید جلالی/مسجد وحدت منجر