جوانه های صالحین ناحیه رودان

 

اردوی زیارتی تربیتی جوانه های صالحین پایگاه شهید خانه رز .حوزه صاحب الزمان (عج) ناحیه رودان از سپاه امام سجاد علیه السلام استان هرمزگان