حجت الاسلام یوسف مرادی:
جلسه وبرنامه حفظ قرآنی ازاولویت های ویژه برنامه های قرآنی هست.

برنامه های دارالقرآن بسیج سپاه پارسیان درمحل دارالقرآن شهیدخوش لفظ بصورت تخصصی اجرا می شود.
مسئول تعلیم و تربیت ناحیه پارسیان گفت: این برنامه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته با شرکت و حضور گسترده و پر شور اجرا می گردد.