طرح جوانه های صالحین ویژه ی تابستان در قالب کلاس قرآن و احکام ، اخلاقی و تربیتی، آموزشی و هنری
حوزه حضرت مریم (س) جغین _ ناحیه رودان _ استان هرمزگان