کارتربیتی بایددرقالب کارتشکیلاتی پیش برد.
جلسه قرارگاه تحول محلات با بررسی روند اجرایی و پیش رو درسالن جلسات ناحیه سپاه پارسیان با شرکت رؤسا و دبیران و فرماندهان طرح تحول محلات باحضورفرمانده ناحیه و امام جمعه موقت شهرستان صورت گرفت.
دراین جلسه حجت الاسلام یوسف مرادی بااشاره به اینکه هدف تربیت نیروی ترازانقلاب و کادرسازی و رشدفکری بایدباشد.
حجت الاسلام مرادی بایادآوری رویکردامام راحل وعظیم الشان انقلاب که امام باکادرسازی وکارتشکیلاتی کارهاراپیش بردویک گروه تربیتی صالحین امروزی داشت که کارهاراباآنهاپیش میبرد.لذا دشمن درصددحذف لیدرهای انقلابی وپایین آوردن سازمان معنوی هست.لذا کارتشکیلاتی یعنی نظم.یعنی ارتباط واتصال وزنجیره ای کارکردن هست.که همان کاردسته جمعی انجام دادن خواهدبود.