تربیت فرزند

📌 تربیت فرزند

👌گاهی کودکان در مقابل تذکرهای کلامی والدین بسیار مقاومت می کنند.
در این موارد استفاده از تربیت خاموش می تواند سازنده باشد.

❣تربیت خاموش دو شکل دارد:
❣استفاده از سکوت
❣استفاده از نگاه

👈وقتی فرزندتان رفتار نابهنجاری از خود بروز می دهد, با اظهار ناخشنودی در چهره, سکوت کنید. سکوت شما سبب تامل فرزند و سازندگی او خواهد شد.

🌹🌿امام علی (ع) فرمودند: چه بسا سکوتی که از سخن رساتر است.

شکل دیگر تربیت خاموش استفاده از نگاه است.
با نگاه می توان تقاضا, اعتراض یا تهدید خود را به فرزند منتقل کرد.