📌آدرس و نشانی تعلیم و تربیت هرمزگان در فضای مجازی
🖥 سایت صالحین هرمزگان:
hormozgan.salehin.ir
📱کانال تعلیم و تربیت هرمزگان در پیام رسان های ایرانی و بومی
✅ در پیام رسان بله:
https://ble.im/tarbiyat_hormozgan
✅ در پیام رسان ایتا:
@tarbiyatiy
✅ در پیام رسان سروش:
sapp.ir/tarbiyat.hormozgan

🔗 بنا به درخواست دوستان این کانال ها در پیام رسان های ذکر شده راه اندازی شده است. عزیزان می توانند مطابق میل و سلیقه خود یکی یا هر سه آنها انتخاب نمایند.
لازم به توضیح است محتوا و مطالب هر سه کانال یکسان می باشد.
با تشکر از همکاری و همراهی همه عزیزان