در پی اقدام ارزشی مهدی ترابی بازیکن تیم محبوب پرسپولیس ، از سوی افراد انقلابی سراسر کشور مورد تشویق قرار گرفت که جوانان رودانی در یکی از بلوار های شهرستان اقدام به نصب تابلویی با عنوان تقدیر و تشکر از این جوانان انقلابی ورزشکار نمودند.

لازم توضیح است شهرستان رودان یکی از شهرستان های استان هرمزگان می باشد که بر اساس تحقیقات به عمل آمده افرادی که اقدام به این عمل نمودند اکثرا” اعضای گروه های تربیتی صالحین هستند.