استدلال عوامانه باهنر، خاطره تلخ تحمیل حکمیت در صفین را زنده می کند! اسلام همیشه از داخل ضربه خورده است

استدلال عوامانه باهنر، خاطره تلخ تحمیل حکمیت در صفین را زنده می کند!

  استدلال عوامانه باهنر، خاطره تلخ تحمیل حکمیت در صفین را زنده می کند! آن روز هم می گفتند اگر علی به حکمیت راضی نبود، آن را نمی پذیرفت! چند روز قبل جناب باهنر دوباره ادعای سخیف موافق بودن امام خامنه‌ای با برجام را...

ادامه مطلب ...