نوشته هایی با برچسب "بندرخمیر"

کارگروه امنیت و آمادگی رزم طرح تحول محلات بندرخمیر کارگاه امنیتی در بندرخمیر

کارگروه امنیت و آمادگی رزم طرح تحول محلات بندرخمیر

در راستای طرح تحول محلات کارگروه امنیت و آمادگی رزم ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرخمیر اقدام به برگزاری جلسه ضابطین قضایی با حضور ریاست محترم دادگستری شهرستان بندرخمیر و فرمانده ناجا شهرستان بندرخمیر...

ادامه مطلب ...