شهید خلیل تختی نژاد دومین شهید مدافع حرم هرمزگان

شهید خلیل تختی نژاد دومین شهید مدافع حرم هرمزگان

شهید خلیل تختی نژاد سومین فرزند خانواده محمد تختی نژاد 10 مراد مرداد سال 72 در شهر بندرعباس به دنیا آمد . خلیل تختی نژاد وقتی یک ساله بود به دلیل شغل پدرش که نظامی بود به همراه خانواده به کردستان می رود و تا سال 74 در این...

ادامه مطلب ...