روایتی کوتاه از زندگی اولین شهید مدافع حرم استان هرمزگان «عبدالحمید سالاری» روایت زندگی شهید از زبان همسرشان

روایتی کوتاه از زندگی اولین شهید مدافع حرم استان هرمزگان «عبدالحمید سالاری»

عبدالحمید مدتی که در سوریه بوده چنان با همه خوش رفتار و در همه کارها کمک می‌کرده که همه او را می‌شناختند، به‌طوری که خود فرمانده‌اش از نبودن عبدالحمید بسیار نگران می‌شود. آن تپه هم تا سه روز بعد، دست داعشی‌ها...

ادامه مطلب ...