برگزاری حلقه معرفتی مسجد حضرت علی اکبر خراجی رودان

برگزاری حلقه معرفتی مسجد حضرت علی اکبر خراجی رودان

برگزاری حلقه معرفتی مسجد حضرت علی اکبر خراجی با حضور روحانی محل _ واحد مقاومت لاله های انقلاب مجری طرح شهید بهنام محمدی حوزه بسیج دانش آموزی شهیده زیبا ترکی...

ادامه مطلب ...