کتاب انسان ۲۵۰ ساله مقام معظم رهبری _ دانلود کنید انسان ۲۵۰ ساله

کتاب انسان ۲۵۰ ساله مقام معظم رهبری _ دانلود کنید

  انسان ۲۵۰ ساله بیانگر نگاهی یکپارچه به زندگانی امامان شیعه است. بر این اساس، سیرۀ سیاسی‌، مبارزاتی ائمه از هنگام درگذشت پیامبر اسلام تا آغاز دوران غیبت صغری همانند سیرۀ یک انسان ۲۵۰ ساله است. انسانی که در این مدت...

ادامه مطلب ...